GameServer
Online
JoinServer
Online
CHARACTER VIEW
Nhân vật Thông tin
Nhân vật:
Giới tính: Dark Wizard
Cấp độ:
Resets:
Relifes:
Master Grand Resets:
Số PK: Hero
Vị trí: Lorencia
Status: Offline
Thông tin tài khoản
Các nhân vật:
Lần cuối đăng nhập:
Lần cuối đăng xuất:
Thiết bị
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 Isis 134 0 0
2 VitaminA 129 0 0
3 ITheFlashI 122 0 0
4 hihi 107 0 0
5 QUANGANH 104 0 0
6 BRYNCI 101 0 0
7 IKingsI 101 0 0
8 sdasd 101 0 0
9 sdwe 101 0 0
10 ANHQUANG 100 0 0
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 128
Tổng số nhân vật 30
Tổng số Guilds 0
Số Game Masters 0
Số người online 5
Online trong ngày 5
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : by ElfCheat MVCore Website v1.17.0