GameServer
Online
JoinServer
Online
GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: WANTED
Master: ISatThan
Điểm: 0
Số thành viên: 25

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 ISatThan
Lord Emperor 85 0 400 Offline Chủ hội
2 Itricual0
Blade Master 85 0 400 Offline Quản lý
3 Viper
Fist Master 85 0 400 Offline Hội đối địch
4 xintihuyet
Grand Master 71 0 400 Offline Thành viên
5 Isoclo
Grand Master 71 0 400 Offline Thành viên
6 ISLun
Grand Master 249 0 215 Offline Thành viên
7 QQQuaNNN
Grand Master 85 0 202 Offline Thành viên
8 Phong1102
Blade Master 71 0 400 Offline Thành viên
9 NgocTrinh
Thánh Nữ 262 0 367 Online Thành viên
10 minhbeo
Duel Master 64 0 400 Offline Thành viên
11 LungLinh
Fist Master 64 0 400 Offline Thành viên
12 LumTein
Fist Master 0 0 400 Offline Thành viên
13 Lukuku
Fist Master 66 0 329 Offline Thành viên
14 KveSieuCap
Thánh Nữ 208 0 400 Offline Thành viên
15 JavFullHD
Grand Master 63 0 400 Offline Thành viên
16 Itricual01
Thánh Nữ 55 0 400 Offline Thành viên
17 IMeliodas
Duel Master 85 0 400 Offline Thành viên
18 ICaveXinXo
Thánh Nữ 64 0 400 Offline Thành viên
19 ewqewq
Thánh Nữ 42 0 400 Offline Thành viên
20 CuongDz
Blade Master 64 0 400 Offline Thành viên
21 cucac
Grand Master 79 0 400 Offline Thành viên
22 congsino
Fist Master 15 0 303 Offline Thành viên
23 BillGasTes
Blade Master 85 0 400 Offline Thành viên
24 AnhPhongDZ
Dimension Master 70 0 400 Offline Thành viên
25 1011
Thánh Nữ 64 0 400 Offline Thành viên
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 AZBoyz 267 0
2 LangTu 267 0
3 FuxckAll 267 0
4 AnhHungNe 267 0
5 NhenhangTC 267 0
6 Blitrack 267 0
7 BopTV1 267 0
8 HuyenTin 267 0
9 ESTE 267 0
10 BeBup 267 0
TOP BANG HỘI
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 846
Tổng số nhân vật 1227
Tổng số Guilds 15
Số Game Masters 0
Số người online 12
Online trong ngày 25
Thời gian:
Fanpage / Diễn đàn
Thời gian Sự kiện
Copyright © : by ElfCheat MVCore Website v1.17.0