GameServer
Online
JoinServer
Online
GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: KyNiem
Master: DiamonVip
Điểm: 0
Số thành viên: 5

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 DiamonVip
Lord Emperor 135 0 400 Offline Chủ hội
2 Vario150cc
Thánh Nữ 140 0 165 Offline Thành viên
3 LoveYou
Dimension Master 114 0 384 Offline Thành viên
4 DiamonVp
Blade Master 164 0 400 Offline Thành viên
5 Boski
Blade Master 64 0 377 Offline Thành viên
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 AZBoyz 267 0
2 LangTu 267 0
3 FuxckAll 267 0
4 AnhHungNe 267 0
5 NhenhangTC 267 0
6 Blitrack 267 0
7 BopTV1 267 0
8 HuyenTin 267 0
9 ESTE 267 0
10 BeBup 267 0
TOP BANG HỘI
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 846
Tổng số nhân vật 1227
Tổng số Guilds 15
Số Game Masters 0
Số người online 12
Online trong ngày 25
Thời gian:
Fanpage / Diễn đàn
Thời gian Sự kiện
Copyright © : by ElfCheat MVCore Website v1.17.0